Theo mặc định, tất cả các hình ảnh của bạn đều được giữ riêng tư tại MyAlbum.vn

Bắt đầu từ đây! Theo mặc định, tất cả các hình ảnh của bạn đều được giữ riêng tư tại MyAlbum.vn


MyAlbum.vn rất dễ sử dụng

Bắt đầu từ đây!  MyAlbum.vn rất dễ sử dụng

Những hình ảnh thân yêu nhất của bạn luôn được an toàn với MyAlbum.vn

Bắt đầu từ đây! Những hình ảnh thân yêu nhất của bạn luôn được an toàn với MyAlbum.vn

Album ảnh trực tuyến: Chia sẻ hình ảnh của bạn trực tuyến miễn phí!

Đưa hình của bạn miễn phí lên album trên mạng và chia sẻ chúng với gia đình, người thân, bạn bè và ng ười quen. Bạn tự quyết định cho phép ai xem ảnh. Bạn nhận 2 GB dung lượng miễn phí tương đương với 2000 tấm ảnh cỡ vừa và nhỏ.

Tại sao chọn MyAlbum.vn?

  • Album ảnh trực tuyến miễn phí
  • Hình ảnh của bạn được giữ riêng tư theo mặc định
  • Dễ dàng sử dụng
  • 2 GB dung lượng lưu trữ miễn phí
  • Bạn sẽ quyết định: sao lưu ảnh và/hoặc chia sẻ ảnh
  • Người dùng 4.033.117 đã sẵn sàng tận hưởng dịch vụ của chúng tôi